Instytut Technologii Materiałów

POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

  Kontakt


POLITECHNIKA POZNAŃSKA
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Instytut Technologii Materiałów
ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań
pokój 802
tel.+48 61 665 2202
fax +48 61 665 2217

 office_mat@put.poznan.pl

WŁADZE INSTYTUTU

Dyrektor:
dr hab. inż. Marek SZOSTAK

tel.+48 61 665 2776
marek.szostak@put.poznan.pl

Z-ca Dyrektora:
dr inż. Waldemar MATYSIAK

tel.+48 61 665 2681
waldemar.matysiak@put.poznan.pl

SEKRETARIAT

inż. Małgorzata PACHOLCZAK

Specjalista ds. finansowych

malgorzata.pacholczak@put.poznan.pl

mgr inż. Anna ZAWADZKA

Samodzielny referent ds. administracyjnych

anna.zawadzka@put.poznan.pl

mgr inż. Joanna WALIGÓRA-JAKUBOWICZ

Samodzielny referent ds. ekonomicznych

joanna.waligora@put.poznan.pl
Copyright© 2013-2020 Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska