Instytut Technologii Materiałów

POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

  O instytucie - HistoriaWitamy na stronie Instytutu Technologii Materiałów!

Instytut Technologii Materiałów powstał w 1997 roku w wyniku wydzielenia z liczącego 10 zakładów Instytutu Technologii Maszyn 3 zakładów, które pracują do chwili obecnej: Odlewnictwa, Obróbki Plastycznej i Tworzyw Sztucznych. Instytut Technologii Materiałów kontynuuje działalność badawczą i dydaktyczną zapoczątkowaną na przełomie lat 50. i 60. XX wieku na Wydziale Budowy Maszyn przez zespoły pracowników Zakładu Odlewnictwa, Zakładu Tworzyw Sztucznych oraz Katedry Metali i Metaloznawstwa.

W ramach Zakładu Odlewnictwa powołano w 2000 roku Laboratorium CAD/CAE, którego kierownikiem jest prof. dr hab. inż. Zenon Ignaszak.

Od 2008 roku w ramach Instytutu działa Zespół Technologii Specjalnych, którego kierownikiem jest prof. dr hab. inż. Bolesław Jurkowski.

W 2009 roku w ramach Instytutu powołano Zespół Tomografii EPR, którego kierownikiem jest dr hab. Jan Jurga, prof. nadzw.

Kierownikami Zakładu Odlewnictwa w minionych latach byli:

 • Prof. dr hab. inż. Michał Szweycer (01.01.1997 – 31.08.2002),
 • Dr hab. inż. Andrzej Modrzyński, prof. nadzw. (01.09.2002 – 31.08.2008),
 • Dr hab. inż. Jacek Jackowski, prof. nadzw. (od 01.09.2008 roku).

Kierownikami Zakładu Obróbki Plastycznej byli:

 • Dr hab. inż. Jan Materniak, prof. nadzw. (01.01.1997 – 31.12.2007),
 • Dr inż. Henryk Woźniak (01.01.2008 – 31.12.2012) – pełnomocnik Dyrektora,
 • Dr hab. inż. Anita Uściłowska, prof. nadzw. (od 01.01.2013 roku).

Kierownikami Zakładu Tworzyw Sztucznych byli:

 • Dr hab. Jan Jurga, prof. nadzw. (01.01.1997 – 31.12.2007),
 • Dr inż. Marek Szostak (01.01.2008 – 29.02.2008) – pełnomocnik Dyrektora,
 • Prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński (od 01.03.2008 roku).

Obecnie Instytut zatrudnia 46 osób, w tym 25 nauczycieli akademickich i 11 pracowników badawczych:

 • 4 profesorów tytularnych,
 • 8 doktorów habilitowanych,
 • 19 doktorów,
 • 5 magistrów.

Dyrektorami Instytutu w minionych latach byli:

 • Dr hab. inż. Andrzej Modrzyński, prof. nadzw. (1997-2002, 2008-2012),
 • Prof. dr hab. inż. Michał Szweycer (2002-2008),
 • Dr hab. Krystyna Kelar, prof. nadzw. (od 2012 roku).
Copyright© 2013-2022 Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska