Instytut Technologii Materiałów

POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

  Oferta współpracyZakład Tworzyw Sztucznych

 • Ocena struktury tworzyw polimerowych i kompozytów polimerowych.
 • Ocena właściwości mechanicznych, cieplnych i dynamicznych tworzyw i kompozytów polimerowych oraz wyrobów z nich wykonanych.
 • Ocena właściwości przetwórczych stopionych tworzyw i kompozytów polimerowych.
 • Identyfikacja tworzyw i kompozytów polimerowych. Ocena zawartości napełniaczy w kompozytach.
 • Projektowanie procesów technologicznych i oprzyrządowania dla wyrobów wytwarzanych z tworzyw sztucznych.
 • Badania prawidłowości procesów technologicznych przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych.
 • Projektowanie i doradztwo techniczne narzędzi do procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych.
 • Wykonywanie ekspertyz i opinii na temat innowacyjności maszyn i urządzeń oraz technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych.
 • Doradztwo techniczne przy wdrożeniach procesów produkcyjnych.
 • Wykonywanie symulacji komputerowych wybranych procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych.
 • Przygotowanie, na podstawie symulacji komputerowych, informacji (danych materiałowych, parametrów procesów technologicznych) do projektowania innowacyjnych lub modyfikowania funkcjonujących procesów technologicznych przetwórstwa tworzyw sztucznych.
 • Analiza przyczyn wad produkcyjnych w procesach przetwórstwa tworzyw.
 • Doradztwo w zakresie doboru tworzyw sztucznych do wytwarzania wyrobów o określonych właściwościach użytkowych.

Zakład Odlewnictwa

 • Dobór warunków recyklingu konwencjonalnych tworzyw odlewniczych.
 • Dobór warunków recyklingu metalowych tworzyw kompozytowych (szczególnie odlewanych).
 • Ocena mas rdzeniowych i technologii rdzeni odlewniczych.
 • Technologia odlewów wytwarzanych z użyciem modeli jednorazowych.
 • Dobór topników i ośrodków recyklingowych dla tworzyw odlewniczych na osnowie stopów aluminium.
 • Uwarunkowania skutecznych procesów rafinacji (głównie stopów aluminium).
 • Wytwarzanie pojedynczych (np. prototypowych) odlewów z wykorzystaniem metody RP.
 • Technologia odlewów odpornych na korozję (żeliwo).

Laboratorium CAD/CAE Technologii Materiałów

 • Sterowanie procesami i optymalizacja technologii odlewania do form piaskowych, odlewania kokilowego i ciśnieniowego, z wykorzystaniem wirtualizacji (symulacje komputerowe).
 • Definiowanie warunków odbioru odlewów z wykorzystaniem metody „Tolerance of damage”.
 • Komputerowe prognozowanie struktury i jakości oraz lokalnych właściwości mechanicznych odlewów dla potrzeb systemów sterowania jakością, szczególnie w odlewnictwie.
 • Praktyczne aspekty podstaw sterowania krystalizacją i krzepnięciem stopów odlewniczych. Szkolenia i seminaria dla przemysłu.
 • Badania nieniszczące wyrobów metodami VT i UT (wizualne, ultradźwiękowe).
 • Identyfikacja i opracowanie baz danych do modelowanie i symulacja procesów odlewania, krystalizacji i krzepnięcia. Walidacja eksperymentalna.
 • Identyfikacja faz krystalizujących w stopach żelaza i aluminium metodą analizy termicznej. Instalacja stanowisk pomiarowych.
 • Eksperymentalna walidacja modeli matematyczno-fizycznych stosowanych w symulacjach procesów technologicznych.
 • Systemy akwizycji i eksploracji danych oraz systemy SPC. Praktyka i wdrożenia.
 • Praktyka aplikacji systemów CAx i ERP w przemyśle.

Zakład Obróbki Plastycznej

 • Badania w zakresie kształtowania wyrobów z blach w operacjach: wykrawania, tłoczenia sztywnymi i elastycznymi narzędziami, gięcia, kształtowania obrzeży wytłoczek i otworów.
 • Projektowanie procesów technologicznych i oprzyrządowania dla wyrobów kształtowanych obróbką plastyczną.
 • Wykonanie serii próbnych wyrobów na prasach mechanicznych o nacisku do 63 ton oraz hydraulicznych o nacisku do 250 ton.
 • Projektowanie, doradztwo techniczne i wykonywanie narzędzi do procesów obróbki plastycznej.
 • Wykonywanie ekspertyz opinii na temat innowacyjności maszyn i urządzeń oraz technologii obróbki plastycznej.
 • Doradztwo techniczne przy wdrożeniach.
 • Przygotowanie oprogramowania komputerowego oraz wykonywanie symulacji komputerowych wybranych procesów obróbki plastycznej.
 • Przygotowanie, na podstawie symulacji komputerowych, informacji (danych materiałowych, parametrów procesów technologicznych) do projektowania innowacyjnych lub modyfikowania funkcjonujących procesów technologicznych obróbki plastycznej.
Copyright© 2013-2018 Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska