Instytut Technologii Materiałów

POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

  Działalność badawczo-naukowaZakład Tworzyw Sztucznych

 • Badania technologiczne i przetwórcze materiałów polimerowych,
 • Technologia wytwarzania nanokompozytów i kompozytów polimerowych do specjalnych zastosowań,
 • Badania mieszanin polimerowych; mieszalniki dynamiczne i statyczne,
 • Badania technologiczne i aplikacyjne gumy,
 • Recykling tworzyw sztucznych; badania technologiczne i aplikacyjne,
 • Wdrożenia specjalistycznych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 • Dobór materiałów polimerowych jako elementów konstrukcyjnych,
 • Badania właściwości materiałów i wyrobów polimerowych,
 • Badania struktury i dynamiki molekularnej polimerów i kompozytów.

Zakład Odlewnictwa

 • Zjawiska powierzchniowe w procesach odlewniczych,
 • Teoretyczne podstawy i technologia rafinacji stopów metali nieżelaznych, szczególnie stopów aluminium,
 • Technologia odlewanych materiałów kompozytowych (zbrojonych cząstkami oraz nasycanym zbrojeniem),
 • Kryteria doboru topników i ośrodków recyklingowych dla tworzyw odlewniczych na osnowie stopów aluminium,
 • Badania niezgodności struktur odlewanych materiałów kompozytowych,
 • Recykling metali, stopów odlewniczych i odlewanych metalowych materiałów kompozytowych,
 • Procesy korozji stopów odlewniczych,
 • Dokładność wymiarowa odlewów precyzyjnych.

Laboratorium CAD/CAE Technologii Materiałów

 • Podstawy sterowania krystalizacją i krzepnięciem stopów odlewniczych,
 • Badania nieniszczące wyrobów odlewanych metodami VT i UT,
 • Krystalizacja i krzepnięcie stopów odlewniczych, identyfikacja zjawisk,
 • Modelowanie i symulacja procesów odlewania, krystalizacji i krzepnięcia,
 • Identyfikacja faz krystalizujących w stopach żelaza i aluminium metodą ATD
 • Wirtualizacja procesów technologicznych wyrobów i półwyrobów metalowych,
 • Modelowanie i symulacja komputerowa procesów technologicznych w przetwarzaniu materiałów, szczególnie w odlewnictwie,
 • Komputerowe prognozowanie struktury i jakości oraz lokalnych właściwości mechanicznych odlewów dla potrzeb systemów sterowania jakością, szczególnie w odlewnictwie i walidacja eksperymentalna,
 • Eksperymentalna walidacja modeli matematyczno-fizycznych stosowanych w symulacjach procesów technologicznych,
 • Systemy akwizycji i eksploracji danych oraz aplikacje systemów SPC,
 • Teoria i praktyka aplikacji systemów CAx i ERP, zwłaszcza w przemyśle.

Zakład Obróbki Plastycznej

 • Badania doświadczalne dot.:
 • Przebiegu procesów kształtowania wyrobów z blachy (cięcia, wykrawania, kształtowania wytłoczek, kształtowania obrzeży otworów),
 • Procesów kształtowania wyrobów obróbką objętościową (walcowanie, wyciskanie, kucie),
 • Badania struktury materiałów narzędziowych oraz badania trwałości narzędzi,
 • Badania oraz projektowanie procesów kształtowania wyrobów obróbką plastyczną,
 • Symulacje komputerowe procesów obróbki plastycznej,
 • Weryfikacja i walidacja modeli matematyczno-fizycznych stosowanych w symulacjach komputerowych procesów obróbki plastycznej,
 • Stosowanie nowoczesnych metod obliczeniowych do rozwiązywania zagadnień teorii plastyczności,
 • Komputerowe wspomaganie identyfikacji charakterystyk materiałowych w oparciu o procesy obróbki plastycznej.
Copyright© 2013-2020 Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska